Nieuw voorrangsvoertuig Rijkswaterstaat

We hebben er sinds kort weer een nieuw voorrangsvoertuig bij: de wegverkeersleider c.q. weginspecteur in zijn gele auto van Rijkswaterstaat. Na een speciale opleiding mag deze persoon blauw zwaailicht en sirene mochten voeren in zogeheten prio-1-situaties, dus als de nood echt hoog is

.

De toelating is sinds 1 september jongstleden een feit nadat uit ene proef is gebleken dat dit veel voordelen biedt. De 260 weginspecteurs die Nederland telt, zijn er onder andere voor verantwoordelijk dat hulpverleningsvoertuigen zo snel mogelijk bij een incident kunnen komen op en ook dat op een weg na een incident weer zo snel mogelijk gereden kan worden. Daar is soms grote haast mee geboden. Gebleken is dat de gele zwaailichten zonder sirenes niet in alle gevallen ervoor zorgen dat weggebruikers aan de kant gaan en dat is met de nieuwe wetgeving die voormalig minister Schultz er nog doorheen heeft gekregen opgelost.

Leave A Comment